Faskiacon Faskia-hieronta Helsinki

Fascia = Lihaskalvo

Mitä?

Faskiacon faskiahieronta on hoitotekniikka kudosliikkuvuuden lisäämiseksi ja kudosjännitteiden vähentämiseksi. Kun sidekudoskalvo saadaan joustavammaksi niin ympärillä olevat lihakset, nivelet, hermot tai sisäelimetkin vapautuvat. Haastattelemalla asiakasta ja tunnustelemalla kehoa saadaan hyvä alku hoidolle. Hoito ei tuota kipua vaan tuo rentouttavan tunteen. Riippuen asiakkaan kudoksesta yhdistelen eri hoitotekniikoita.

Miksi?

Jähmeys/kireys kropassa mielletään yleensä vähemmän haitalliseksi. Todellisuudessa kuitenkin sen merkitys on todella suuri. Elastisuus ja kudosten yhtenäinen liike vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin kuten lihaksiston, nivelistön ja hermostonkin toimintaan. Myös stressin rauhoittaminen on todella tärkeää tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan kannalta.

Hoidon/hoitojen aikana pyritään vaikuttamaan vapaa-ajalla tapahtuvaan ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan kuten liikkuvuuden lisäämiseen, työssä jaksamiseen, stressin purkuun tai väärien toimintamallien korvaamiseen uusilla.

  • Vastaanotolla hoidan kehoon liikettä, joka auttaa sinua jaksamaan ja voimaan paremmin sekä
  • Annan ohjeistuksia koko kehon rentouden ja liikkuvuuden lisäämisen harjoitteluun, joiden avulla voit ylläpitää liikkuvuutta.
  • Hoidon tehoon voimme vaikuttaa myös faskiaalisen ravinnon kautta

Miten?

Hoito aloitetaan asiakkaan kanssa keskustelemalla mm. vanhoista traumoista, mahdollisista operaatioista sekä tapaturmista. Ensimmäisellä käyntikerralla kaikki kehoon liittyvä tieto olisi hyvä saada kartoitettua, koska keho muistaa vanhat vammat ja tieto on olennaista hoitoa varten.

Hoito tehdään kevyin ottein eikä tuoteta asiakkaalle kipua, koska kudos ei tarvitse voimaa rentoutuakseen, vaan päinvastoin liiallisesta voiman käytöstä voi olla enemmän haittaa. Hoidossa käytän otteita niin alavartaloon, ylävartaloon kuin vatsankin alueelle. Tarkoituksena on huomioida ihminen kokonaisuutena, koska yleensä kireys tulee itse kipeää kohtaa kauempaa muualta kehosta. Aloitan käsittelyn kudostietoa hyödyntämällä sieltä, missä on eniten kireyttä ja vähiten kudosliikettä. Hoito tehdään manuaalisesti käsin joko paljaalle iholle tai vaatteiden päältä. Hoidon aikana ei käytetä minkäänlaisia laitteita.

Kuka?