MyFascia Helsinki

MyFascia hoito = Lihaskalvo hoito

Mitä?

MyFascia on uusi hoito- ja liikekonsepti, jossa yhdistyvät faskiamaailman uusin tutkimustieto, käytännönläheisyys sekä asiakkaan kokonaisvaltainen huomioiminen. Hoito perustuu lihaskalvoketjujen eli lihas meridiaanien hoitoon. MyFascia -hoitomenetelmä pohjautuu tietoon siitä, että faskia eli sidekudos vaikuttaa koko kehon toimintoihin ja liittää kaiken kehossa yhteen sitoen, kannattaen ja tukien. Faskioiden tehtäviä ovat mm. voiman siirto, liikkeen hallinta ja tuntoaistimuksiin osallistuminen.

Miksi?

Faskiakireydet näkyvät virheasentoina ja rajoittuneina liikeratoina. Liikkuvuusongelmat ja virheasennot aiheuttavat kehoon edelleen uusia ongelmia ja tuntuvat usein sekä kiristyksinä, kipuina että puutumisina kehossa. Faskia-hoidossa yhden nivelen sijaan huomioidaan keho kokonaisvaltaisesti. Lihaskalvoja käsittelemällä pyritään ratkaisemaan ongelma ja saavuttamaan näin liikkuvuutta tai kivuttomuutta jopa 1-3 hoitokerran jälkeen välttämättä koskemattakaan itse kipeänä tuntuvaan kohtaan.

Miten?

Hoito aloitetaan aina asiakkaan haastattelulla ja tarvittavilla liiketesteillä, joilla pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti kehoon tällä hetkellä vaikuttavat tekijät ja toimintahäiriöt (vammahistoria, perintötekijät, liikuntaharrastukset, työ, sairaudet, ym.) Kun kivun aiheuttaja on kartoitettu, aloitetaan hoito käyttämällä tilanteeseen sopivia erilaisia faskiakäsittelytekniikoita ilman öljyjä tai apuvälineitä.

Kuka?