Energy Healing and Soft Fascia Release

by Ville Lehtonen
Elinvoimamme lukkiutuu vanhojen vammojen, tunteiden, jännitystilojen tai pahojen tapojen vaikutuksesta. Paranemisen tukemiseksi tällaisista edellä mainituista elimistön myrkyllisistä energioista on päästävä eroon. Elinvoiman vapauttaminen edesauttaa paranemista. Elinvoimamme on tärkein resurssimme, joka auttaa meitä paranemaan, suojaa elimistöämme sekä tukee kasvuamme. Silloin kun energia virtaa vapaasti, se palvelee tavoitteitamme elämässä, tukee luovuuttamme, intuitiota sekä viisautta.Elinvoima vaikuttaa moneen asiaan kuten tunteisiimme, mielialaan, mielenrauhaan, seksuaaliviettiin sekä paranemisen kestoon.


We need to clear toxic energies from the body to facilitate healing. Our vitality gets locked up in blocks or pockets of old traumas, emotions, tensions or bad habits. Releasing this vitality is the best way to healing. It is our vitality which is the greatest resource to heal us protects us and help is grow. Once our energy is flowing well then it can serve our life goals, creativity, intuition and wisdom.  Surprisingly clinical experience shows that if you only focus on the structural then healing is slower than if you focus on the flow of vitality. Improving the flow of vitality involves unlocking aligning and strengthening. This approach means that symptoms are not addressed directly. Symptoms are a side effect of not having enough vitality to heal ourselves in the first place. While this can be disappointing in the first moment, it means a much longer and sustainable result.
Yllättävästi kliiniset kokeet ovat osoittaneet, että pelkästään kehon tukirakenteisiin keskittymällä paraneminen on hitaampaa kuin silloin kun keskitytään energiavirtoihin. Energiavirtoihin keskittyvä lähestymistapa tarkoittaa, ettei oireita hoideta suoraan, koska ne ovat ensisijaisesti liian vähäisen elinvoiman sivutuotteita. Tämä saattaa tuntua aluksi pettymykseltä, mutta tarkoittaa käytännössä pidempikestoista ja kestävämpää lopputulosta; Hoito jota ei elinvoima tue, voi pahimmillaan aiheuttaa vaurioita ja paranemisen pitkittymistä eli hoidon vaikutus voi olla päinvastainen.  Lähestymiskulma on siis luonnon bioenerginen. Energiamme luonnollinen ja sen täydellinen integroiminen kehoomme saa aikaan elinvoimaa ja perustavanlaatuisia parannuksia. Nykytiedon mukaan hyviä tuloksia on saatu mm. seuraavissa tapauksissa: idiopaattiset oireyhtymät (tapaukset, joiden syy on tuntematon), traumat, krooninen kipu, psykosomaattiset tapaukset, toiminnalliset ongelmat.


Vitality can support in many areas such as; our emotions, mood stability, libido and continued healing. A treatment which is not supported by vitality can cause a net damage, leading to a healing crises and can even be counterproductive. Current experience shows good results in the following cases: - Idiopathic syndromes (problems for which we do not know the cause) - Trauma - Chronic pain - Psychosomatic issues - Functional issues.  The approach is Bioenergetic in nature. Integration of our energy into our body naturally and perfectly gives vitality and constitutional improvements.

Lähestymistavat hoitoon:
Alla mainitut lähestymistavat ovat joustavia ja ne voidaan räätälöidä asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. 

Diagnostiikka:
Hands-off Allopaattinen energiadiagnostiikka eli Käsin koskematta annettavan parantamisen diagnoosi: energiavirtojen tunteminen muutaman metrin päästä ilman kehon lämmön häiritsevää vaikutusta mahdollistaa todellisen intuition. Voi olla hämmästyttävää, mitä käsin voidaan etäältä aistia.

Hands on Faskia -arviointi:
Tarkastetaan, miten kehon eri faskia-kerrokset vaikuttavat kehon rakenteisiin: sisäelimiin, hermoihin, lihaksiin ja niveliin. 

Hoitotekniikat:
Hand off - tekniikka/t

Aktivoimalla energiapisteet:
(vrt akupunktio) Toisin kuin akupunktio, tämä ei riko ihoa eikä sen hoidon vaikuttavuus ole rajallinen. Tosi asiassa pisteisiin ei tarvitse koskea ja niitä voidaan aktivoida käsin koskettamatta.

Hands on - tekniikka/t
Kosketus: energia vapautetaan luonnollisella kosketuksella. Vapauttaminen on tunkeutumatonta, ei-manipulatiivista ja vaivatonta. Se herättää eloon, vapauttaa ja palauttaa energiavirrat. 

Kuivakuppaus: tällä imukuppiterapialla voidaan aktivoida energiavirrat avainkohdista ja vaikuttaa kestävään paranemiseen.  Hieronta: parantaa veren virtausta alueella ja jos se samalla vapauttaa elinvoimaa, sen vaikutukset ovat todella merkittäviä Fascia-käsittely: kehon fascia-verkoston aktivointi vapauttaa elinvoimaa.
What to expect: 
These approaches are flexible and can be tailored to the clients wants

Re-evaluation
Hands-off allopathic diagnosis: Sensing the energy from a distance of a few metres away allows a truly intuitive (not body heat based). It can be surprising what can be felt with the hand from a distance. 

Hands-on Fascia Evaluation – checking how different layers of the fascia are affecting the structure of the body. Visceral, nerve, muscles and joints are all considered.

Indicated approaches:
Touch: Releasing the vitality through the true natural magic of touch. This release is non- invasive, non-manipulative and effortless. It reawakens, releases and restores flow of vitality.

Activating energy points: this releases vitality by activating energy points, consider the effectiveness of acupuncture and then consider this a highly tailored version, but unlike acupuncture it does not pierce the skin and is not limited to what it can treat. In fact the points do not need to be touched but can be activated hands-off.

Cupping: this suction therapy can activate a clear flow of energy once the key points to be cupped can be activated and leads to a sustainable healing.

Massage: massage can bring an improved blood flow to an area and if treating this area will release vitality then the effects are truly inspiring. 

Fascia Release: activating the network of fascia within the body is also a great to release vitality.

Kuka?