Faskiamanipulaatio® Stecco Helsinki

Liikkumisen optimointi

Hoitojen lähtökohtana on yksilöllinen tutkiminen ja hoitaminen. Tavoitteena on selvittää, kuinka sinun kehosi toimii parhaiten. Terapeutti tekee hoidot käsin ja niillä pyritään nopeuttamaan kehon omaa parantumisen prosessia. Menetelmä toimii hyvin yleisimmissä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmissa, kuten niskan, alaselän, lonkkien ja polvien kiputiloissa. Myös hankalista vaivoista, kuten migreenistä, fibromyalgiasta, purentaongelmista, tinnituksesta ja selvittämättömistä pitkittyneistä kivuista kärsivät voivat saada apua faskiamanipulaation avulla.

Fascia manipulation is an effective treatment for many problems in the body. The guiding principles in the treatments are individual assessment and finding out how your body works best. The treatments are hands-on, and the goal is to speed up the natural healing processes of your body. Fascia manipulation is good for common painful areas, such as low back, neck, shoulder and lower limbs. It can also provide help for more complex problems, such as fibromyalgia, tinnitus and chronic pain.
Hoito aloitetaan haastattelulla, jonka tavoitteena on selvittää asiakkaan nykyinen tilanne ja yksilöllinen terveyshistoria. Sen perusteella suoritetaan liiketestejä ja kudosten tutkiminen käsin. Näiden pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma. Hoito tapahtuu käsin ja ne kohdistuvat tarpeen mukaan pinnalliseen ja syvään faskiaan. Pinnallista aluetta liu'utetaan laajalla otteella ja kevyesti, usein asiakkaan oman liikkeen rytmissä. Syvään kerrokseen vaikutetaan kohdistetuilla otteilla, ja tavoitteena on saada aikaan liikkuvuutta myös syvemmissä kudoksissa.

The treatment starts with an interview. The goal is to become familiar with your current situation and health history. Based on the interview we do movement tests and examine the tissues manually. This forms the basis for your treatment plan. The treatment itself is done by mobilizing the superficial and deep fascia. The superficial fascia treatment is done with broad and gentle glides that are often combined with the rhythm of your own movements. The deep tissue requires more focused approach and the goal here is improve mobility in deeper layers.
Faskiamanipulaatio on osa fysioterapeutin tekemää hoitokokonaisuutta. Kokonaisuuden muita osa-alueita ovat liikkumisen optimointi, arjen kuormituksen analysointi ja muuttaminen sekä harjoittelun avulla terveyden ylläpitäminen. Tavoitteenamme on purkaa rasitus, mahdollistaa parantuminen ja vahvistaa kehoa.

Fascia manipulation is a part of treatment that is done by a physical therapist. The other parts include movement optimization, analyzing and changing the stress of daily life and provide exercises to help maintain health. Our common goals are to relieve your stressors, to enable healing and to make your body strong.
Hoidoilla voidaan auttaa mm:
- Alaselän kipuun
- Niskan kipuun
- Päänsärkyyn
- Purentaongelmiin
- Hartioiden ja olkapäiden kipuun
- Iskiasvaivoihin
- Hermostollisiin ongelmiin
- Polvien kipuun
- Lonkkien kipuun
- Liikeratojen ongelmiin
- Krooniseen kipuun
- Palautumiseen urheilusuorituksista
Helps with:
- Low back pain
- Neck pain
- Headache
- Problems with biting and TMJ
- Shoulder problems
- Sciatic pain
- Nervous system problems
- Knee pain
- Hip pain
- Mobility problems
- Chronic pain
- Recovery from sports

Kuka?