VortexHealing® Divine Energy Therapy Helsinki

Mitä?

Energiahoito antaa edellytyksiä vapauttaa tukoksia ja parantaa energian virtausta siellä missä kokemuksemme, tunteemme, pelkomme ja fyysiset vaivamme ovat tukkineet sitä. Vortex-energiahoito lisää tietoisuuttasi siitä mitä on menossa elämässäsi. Tiedostamisen jälkeen voit päästää irti, lisätä vapauttasi ja valita uusia sinua paremmin palvelevia tapoja elää elämääsi täydemmin ja vapaammin. Tulet tietoiseksi emotionaalisesta tavasti elää ja reagoida. Ymmärryksen myötä otat itse enemmän vastuuta tunteistasi ja tarpeistasi.

Energiahoidolla pääsemme käsittelemäään tietoisen mielen ulkopuolella olevia asioita mm. varhaisia lapsuusmuistoja, mielen tiedostamattomia toimintatapoja ja suojautumismekanismeja.

Miksi?

- Pelkotilat, painajaiset, paniikkihäiriö - Kipu, ahdistuneisuus, stressi, väsymys, unettomuus - Haitalliset tavat, addiktiot, itsetuhoiset ajatukset ja teot - Huono itsetunto, vääristynyt omakuva - Henkinen kasvu, oman elämän hallinta, muutos Voimme lähteä liikkeelle fyysisestä vaivasta, tunnepuolen ongelmasta, tapasi ajatella/toimia tai mistä tahansa elämäntilanteestasi, johon haluat muutosta. Energiahoito toimii myös silloin kun sinulla ei ole selkeästi ongelmia. Energisointi, puhdistus ja tasapainotus ovat kuin kodille tehtävä viikkosiivous tai suodattimien puhdistus.

Miten?

Energiahoidossa lepäät ja rentoudut hengitystäsi kuunnellen. Hoitokokemus on rentouttava ja tilantunnetta lisäävä. Saatat nähdä uusia mahdollisuuksia ja valinnan vaihtoehtoja. Fyysiset kivut saattavat helpottua jo yhden hoitokerran jälkeen.

Kuka?